• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Sluitingsouper

zaterdag 24 oktober 2020

We sluiten het seizoen af met een gezellig samen zijn en een heerlijke maaltijd in ons clubhuis De Vierboete.

PRIJS:
35,00 euro pp. - ten laatste te storten op 21 oktober 2020 op rekening IBAN BE55 0682 3069 6844 van de WSKLuM vzw
Dranken zijn individueel aan de bar af te halen en onmiddellijk te betalen.
Deelname kan enkel door vooraf in te schrijven met het onderstaand formulier en door de verschuldigde som vooraf te betalen.

____________________________________________________________________________________________________

Nous terminons cette saison extraordinaire avec une rencontre conviviale et un délicieux repas dans notre clubhouse le Vierboete.

PRIX:
35,00 euro pp. à payer au plus tard le 21 octobre 2020 au compte IBAN BE55 0682 3069 6844 du WSKLuM vzw.
Les boissons sont à commander individuellement et à payer immédiatement au serveur.
La participation est uniquement possible en vous pré-enregistrant avec le formulaire ci-dessous et en payant le montant dû à l'avance.

____________________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA
1830    Gezellig Samenzijn aan de bar - Cosy together au bar
1900    Apéro aan tafel - Apéro à table
             Souper

MENU
- Glaasje Cava aangeboden door de Club met enkele hapjes van het huis - Un verre de Cava offert par le Club et des amuses offert par la maison
- Toast Champignons "New style"
-
Stoofpotje van everzwijn , aardappelkroketjes en zijn garnituur - Ragoût de marcassin à la façon du chef
- Dessertje van de chef - Dessert du chef

Klein verwenbordje - Petite assiette de mignardises
Koffie - Café

HIER INSCHRIJVEN  -  INSCRIVEZ ICI

Aantal personen die ik inschrijf voor het sluiting souper. - Nombre de participants
Door het sturen van dit e-mail verklaar ik de bovenstaande som te storten voor de deadline Je déclare de payer la somme mentioné ci-dessus avant le deadline
Om de tafelschikking te vergemakkelijken gelieve hier de namen te vermelden te vermelden met wie u wenst samen te zitten. Pour faciliter le plan de table, veuillez indiquer les noms des personnes avec lesquelles vous souhaitez vous asseoir.