• Nederlands
  • Fran├žais
  • Deutsch
  • English

Voorstel nieuwe wet voor de pleziervaart

Het voorstel van nieuwe wet voor de pleziervaart ligt ter goedkeuring bij de Raad van State.

Hieronder de wet en de memorie van toelichting.

Bekijk alvast artikel 11 van de wet.