• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

What's on

De bijdragen die in 2018 aan WWSV (Wind en Watersport Vlaanderen - onze Federatie) door elke watersporter moeten betaald worden zijn: Hoofdlid: 18,80 euro Gezinslid op het zelfde adres: 4,70 euro Jeugdlid op 01/01/2018 jonger dan 26 jaar: 9,40 euro In deze bedragen zijn zowel de decretaal Lees verder...
Als gevolg van de renovatiewerken werd het aantal m² toegekende wateroppervlakte met 4.468 m² en heeft de Vlaamse gemeenschap het concessiebedrag met 20% verhoogd. Rekening houdend met een prognose van 10.400 m² bezette oppervlakte aan land en te water zou de retributie in 2018 16,40 euro bedragen Lees verder...
Dhr. Johan Van Overtveldt heeft beslist dat tot nader order de douane geen controle meer zal uitvoeren op rode diesel bij de Britse yachten die in een Belgische haven aanmeren. Dit is bijzonder goed nieuws te vernemen dat onze Britse vrienden opnieuw welkom zijn in onze kustjachthavens. Maar Lees verder...
Winterregeling: ter voorkoming van vorstschade is het water tot nader orde afgesloten. Er blijft evenwel nog één waterpaal actief op ponton B29-30. Er kan nog steeds drinkwater getankt worden in de gang van het gelijkvloers.
Dhr Geert Alderweireldt, de AMDK ambtenaar bevoegd voor de baggerwerken te Nieuwpoort, deelde ons mede dat de baggerwerken pas begin maart 2018 zullen starten. Van zodra dit nieuws bevestigd wordt zullen wij de lijsten voor verplaatsing van boten naar gewoonte meedelen.
De toegangspoorten op de steigers sluiten niet automatisch bij sterke wind. AMDK is op de hoogte en zoekt bij de fabrikant voor een afdoende oplossing. Wij dringen aan dat de gebruiker zelf de poort telkens sluit zodat het magneetslot werkt. Met dank voor uw medewerking