• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Baggerwerken 2018

Geacht Clublid,

De hieronder vermelde boten moeten verplaatst worden volgens het schema (hier klikken) . Mocht je dit zelf niet kunnen doen dan kan je steeds de firma Ship Support hiertoe opdracht geven (Tel 058/24.39.36) . Mocht u echter geen gevolg geven aan deze oproep dan zijn wij genoodzaakt uw boot te laten verplaatsen zaols voorzien in Art. 5 van het huishoudreglement.
Consulteer regelmatig onze website ! De instructies i.v.m. de baggerwerken worden via de website en per email doorgegeven.

INSTRUCTIES VOOR HET VERPLAATSEN VAN UW BOOT
1. Check dat uw toegekende ligplaats vrij is vooraleer uw boot te verplaatsen (zie het plan hieronder en de affiche aan de clubdeur).
2. Contacteer het WSKLuM-secretariaat vooraleer uw boot te verplaatsen.
3. Verwittig het WSKLuM-secretariaat onmiddellijk wanneer uw boot verplaatt is.Met dank voor uw medewerking.

Uw medewerking is noodzakelijk, waarvoor dank.