• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Baggerwerken 2018

De KYCN deelt ons mede dat de baggerwerken in hun haven beeïndigd zijn. Zij roepen nu hun boten terug.

De baggerwerken zullen nu aanvangen in de Novus portus bij VVW, vandaar dat zij wachten met het plaatsen van hun catways.

Dhr Geert Alderweireldt, de AMDK ambtenaar bevoegd voor de baggerwerken te Nieuwpoort, deelde ons mede dat de baggerwerken bij de WSKLuM half maart 2018 zullen starten.

Van zodra dit nieuws bevestigd wordt zullen wij de lijsten voor verplaatsing van boten naar gewoonte meedelen.

Wees dus verwittigd en bereid u voor.