• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Stormvloedkering Nieuwpoort

Dit voorjaar start afdelingKUST met de voorbereidingen van de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort.
Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen.
Klik op de afbeelding en bekijk hoe zo'n stormvloedkering werkt .


Laatste nieuws van AMDK 19 februari 2018
De werken ten behoeve van de stormvloedkering Nieuwpoort werden opgestart 15 februari jl. De eerste helft van 2018 betreft voornamelijk studiewerk en voorbereidende werken op het terrein (werfinrichting, peilingen, sonderingen, opbraakwerken) . De heiwerken van de stroomgeleidingswanden (vanop het water) zullen opstarten eind mei/begin juni. 
Bij de uitvoering van de werken zal steeds 35m beschikbaar blijven als doorvaart voor de scheepvaart, met uitzondering van enkele ogenblikken, zoals bij het afzinken van de drempel, het monteren van het keerlichaam, …
Deze ogenblikken van stremming zullen nog niet optreden in 2018 en zullen tijdig aangevraagd worden door de aannemer en met de sector besproken worden .