• Nederlands
  • Fran├žais
  • Deutsch
  • English

What's on

  NIEUWE WET PLEZIERVAART Niieuwe wet voor de pleziervaart Raad van Staten en Memorie van toelichting Toelichting vaarbewijzen Toelichting veilitheidsuitrusting - Advies Federaal overleg platform Voorstel veiligheidsuitrusting Lijst veiligheidsuitrusting Voorstel vaarbewijzen Lees verder...
Dhr. Johan Van Overtveldt heeft beslist dat tot nader order de douane geen controle meer zal uitvoeren op rode diesel bij de Britse yachten die in een Belgische haven aanmeren. Dit is bijzonder goed nieuws te vernemen dat onze Britse vrienden opnieuw welkom zijn in onze kustjachthavens. Maar Lees verder...
Wesley was sinds 02-06-2014 bij de WSKLuM tewerk gesteld met elektriteit als specialiteit. Hij volgde een on the job training als bootlift operateur. Hij maakte zich verdienstig tijdens de renovatiewerken van onze haven in 2016-2017 en was verantwoordelijk voor het bekabelen van de pontons en Lees verder...
Geacht Clublid, De hieronder vermelde boten moeten verplaatst worden volgens het schema (hier klikken) . Mocht je dit zelf niet kunnen doen dan kan je steeds de firma Ship Support hiertoe opdracht geven (Tel 058/24.39.36) . Mocht u echter geen gevolg geven aan deze oproep dan zijn wij Lees verder...
De toegangspoorten op de steigers sluiten niet automatisch bij sterke wind. AMDK is op de hoogte en zoekt bij de fabrikant voor een afdoende oplossing. Wij dringen aan dat de gebruiker zelf de poort telkens sluit zodat het magneetslot werkt. Met dank voor uw medewerking .
Dit voorjaar start afdelingKUST met de voorbereidingen van de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen. Klik op de afbeelding en bekijk hoe zo'n stormvloedkering werkt . Lees verder...