• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

WWSV Bijdragen 2018

De bijdragen die in 2018 aan WWSV (Wind en Watersport Vlaanderen - onze Federatie) door elke watersporter moeten betaald worden zijn:

Hoofdlid: 18,80 euro
Gezinslid op het zelfde adres: 4,70 euro
Jeugdlid op 01/01/2018 jonger dan 26 jaar: 9,40 euro

In deze bedragen zijn zowel de decretaal verplichte sportverzekering als de zeillicentie inbegrepen, daar waar de vorige jaren de sportverzekering afzonderlijk gefactureerd werd.