• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

BAGGER CAMPAGNE WINTER 2021-2022

Monday 11 October 2021 to Tuesday 30 November 2021

 Geachte SKIPPER, Cher SKIPPER,

De baggerwerken van de pontons K tot en met N starten op maandag 8 november 2021 in onze jachthaven. Wij dienen zo vlug als mogelijk deze pontons volledig te ontmantelen en dit is een titanen werk voor ons personeel. Wij rekenen erop dat alle betrokken skippers hun boot zo vlug als mogelijk verplaatsen volgens onderstaand schema.
------------
Les travaux de dragage des pontons K à N débuteront le lundi 8 novembre 2021 à notre port de plaisance. Nous devons démanteler complètement ces pontons dès que possible et c’est un travail titanesque pour notre personnel. Nous comptons sur tous les skippers impliqués pour déplacer leur bateau le plus rapidement possible selon l’horaire ci-dessous.
------------
Die Baggerarbeiten der Pontons K bis N beginnen am Montag, den 8. November 2021 in unserer Marina. Wir müssen diese Pontons so schnell wie möglich vollständig demontieren, und dies ist eine titanische Arbeit für unsere Mitarbeiter. Wir zählen darauf, dass alle beteiligten Skipper ihr Boot so schnell wie möglich nach dem unten stehenden Zeitplan bewegen.
------------
The dredging works of the pontoons K to N will start on Monday 8 November 2021 at our marina. We need to completely dismantle these pontoons as soon as possible and this is a titanic work for our staff. We count on all skippers involved to move their boat as quickly as possible according to the schedule below.
------------

Klik hier voor de lijst en het schema van de boten die moeten verplaatst worden.
Cliquez ici pour la liste et l’horaire des bateaux qui doivent être déplacés.
Klicken Sie hier für die Liste und den Zeitplan der Boote, die bewegt werden müssen.
Click here for the list and schedule of the boats that need to be moved.