• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

La plaisance lois et obligations

ZIE WEBSITE FOD MOBILITEIT : Besturen van een plezierboot op de binnenwateren

ZIE WEBSITE FOD MOBILITEIT: Besturen van een pleziervaartuig op zee

NIEUWE WET BETREFFENDE DE PLEZIERVAART
- Wet van 1 JULI 2018

- AR 28 JUIN 2019 LA NAVIGATION DE PLAISANCE

AR 28 JUIN 2019 RELATIF A LA NAVIGATION DE PLAISANCE

COMMISSIE PLEZIERVAART
- KB 7-10-2018

VERPLICHTE UITRUSTING EN DOCUMENTEN AAN BOORD VAN EEN PLEZIERVAARTUIG:
- Voorstel nieuwe lijst van verplichte en aangeraden uitrusting voor pleziervaartuigen volgens zone waarin het vaartuig zich bevindt 15-07-2019 - in behandeling bij FOD Mobiliteit
- KB 15 MAART 1966 : Koninklijk besluit betreffende de vlaggebrieven en de verplichte uitrusting van de pleziervaartuigen
- MB 8 MEI 1991 : Ministerieel besluit betreffende de vlaggebrieven en de verplichte uitrusting en documenten aan boord
- NOUVELLE PROPOSITION DD. 09 JUILLET 2019

VERPLICHTINGEN TIJDENS WEDSTRIJDEN EN GROEPSACTIVITEITEN OP ZEE
Richtlijn dd. 24-04-2018 aan Organisatoren van wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee.
- Circulaire Navigation de Plaisance dd. 24-04-2018 aux organisateurs de concours, d'activités de groupe et recréatives en mer
- Aanvraag formulier voor groepsactiviteit
- Richtlijn dd. 31-03-2019 aan Organisatoren van wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee - omzendbrief_2019_01_NL
- Circulaire Navigation de Plaisance dd. 31-03-2019 aux organisateurs de concour, d'activités de groepe et recréatives en mer - circulaire_2019_01_FR
- FOD Mobiliteit toelichting vergunning groepsactiviteit Email 29/3/2019 N & F

BREVETTEN
- Wet 21 MEI 1991 - Wet betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk
- Beperkt Stuurbrevet binnenwateren
- Algemeen Stuurbrevet
- Brevet Yachtman
- Brevet Yachtnavigaor
- ICC
- Voorstel te kennen leerstof theorie & praktijk

STCW WETGEVING
- STCW KB 04 SEPTEMBER 2014
- STCW PLEZIERVAARTUIGEN