• Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • English

AANVRAAG PROCEDURE BREVET

AANVRAAG BREVET STEP BY STEP

 1. U bent minimum 16 jaar
 2. U beschikt over een geldig medisch attest van max 3 maanden oud
 3. U bent geslaagd voor het theoretisch gedeelte max 3 iaar geleden
 4. U bent geslaagd in de praktijktest maximum 3 jaar geleden
 5. Ik dien nu mijn aanvraag voor een brevet in en mail naar WWSV vzw de volgende documenten :
 6. a)  Bewijs van uw betaling van 50,00 € aan WWSV vzw ; Bank: ING: BE22 3900 9636 8747
  b)  Kopie van uw identiteitskaart recto en verso ;
  c) Kopie uw attest geslaagd theoretisch gedeelte ;
  d) Kopie van uw vervolledigd Medisch attest algemeen en beperkt stuurbrevet- zie voorbeeld ;
  e) Kopie van uw vervolledigd Aanvraagformulier brevet FOD Mobiliteit DG Scheepvaart - zie voorbeeld ;
  f) Kopie van uw attest geslaagd voor de praktijktest - zie  voorbeeld attest praktijkexamen WSKLuM  ;
 7. Ten gepaste tijde wordt uw brevet door FOD Mobiliteit DG Scheepvaart aan u toegestuurd .