• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Activiteiten scala

Voor de WSKLuM Nieuwpoort vzw zijn sport en ontspanning belangrijke pionnen in het maatschappelijk welzijn. De vereniging acht het haar plicht om onderstaande diensten en activiteiten aan haar leden aan te bieden.

Organisatie van zeilwedstrijden op nationaal en internationaal vlak.
Organisatie van toervaarten
Organisatie van sociale activiteiten
Zeilschool: initiatie- en vervolmakingscursus theorie en praktijk Optimist, kustvaart, zeevaart, wedstrijdzeilen en voorbereiding op het examen yachtman theorie en praktijk
Meteo: dagelijks verstrekken van de maritieme weersvoorspellingen
Verstrekken van de Federatie WWSV licentie
Berichten aan zeevarenden
lnlichtingen verstrekken omtrent de vigerende wetgeving en reglementen met betrekking tot de pleziervaart