• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Kinderkanker zeildag

zaterdag 27 augustus 2022

Zeilen voor het goede doel

Zaterdag 27 augustus 2022 : De WSKLuM zeilt voor het Kinderkankerfonds

In 2005 hebben we in de WSKLuM voor het eerst gezeild met het Kinderkankerfonds. Dit was een vrij groot evenement waar een dertiental zeilboten van privé eigenaars en een viertal motorbootjes van de Vlaamse Reddingscentrale aan deelgenomen hebben. In 2006 werd dit evenement georganiseerd op de spuikom van Oostende met caravelles.
Dit gaf de jongeren de mogelijkheid zoveel mogelijk zelf te sturen wat op grotere zeilboten op zee, afhankelijk van de weersomstandigheden, niet steeds het geval is. Dit alles dank zij de organisatie door Jan Vrancken. In 2021 wordt dit evenement terug in Nieuwpoort georganiseerd op zaterdag 27 augustus 2022.
Hiervoor zijn weer een aantal vrijwilligers nodig die met hun zeilboot jongeren van het Kinderkankerfonds willen meenemen voor een tripje op zee. Indien je kandidaat bent om hieraan mee te werken, gelieve dit te melden. Indien je vrienden hebt van wie je vermoedt dat ze wensen deel te nemen, geen enkel probleem. Iedereen is welkom.

Nemen deel: het UZ Gent en Leuven namen deel in 2016 en een aantal Franstalige hospitalen en families. De vorige jaren waren er steeds meer dan 100 deelnemers (jongeren met families). Wij hebben dus heel wat schippers en boten nodig.Samen maken we er in 2022 opnieuw een prachtig evenement van, dit was de uitdrukkelijke wens van Jan. Meer informatie kan u bekomen in het clubsecretariaat of bij het "JAN VRANCKEN TEAM" zeilenkkf@gmail.com of 0475/66.39.82 of 0484/46.34.64.

Wat: een sympathieke en sportieve zeiltocht – une navigation sympathique et sportive
Wanneer / Quand :28 augustus 2021
Waar / Oú : Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort - Cercle nautique de la Force Aérienne Nieuport
Skippers:een twintigtal bereidwillige booteigenaars van de WSKLuM – une vingtaine de propriétaires de bateaux disposés
Uw bemanning / Votre équipage : een 70-tal jonge kankerpatiënten, 14 à 21 jaar oud en een 15-tal begeleiders – environs 70 patients et une quinzaine d’accompagnateurs
Kledij / Equipement : windjack en sportschoenen, geen leder zolen - veste ciré et souliers de sport, pas de semelles en cuir
WSKLuM Target : samen maken we'r een onvergetelijke dag van. Thanks voor uw participatie. – Ensemble, nous en ferons une journée inoubliable. Merci pour votre participation.
Programma - Programme
10u00 : Boten klaar om te zeilen - Briefing
10u30 : Jongeren/familie/begeleiders aanwezig in de WSKLuM en toewijzen van de boten
11u00 : Inschepen en gezamenlijk vertrek
14:00 : Demo NH-90 (onder voorbehoud)
15u30 : Terug in de haven
16u00 : drink voor de skippers en bemanningen en voor alle leden


INSCHRIJVEN VERPLICHT DOOR INVULLEN ONDERSTAANDE WEBFORM  -  INSCRIPION OBLIGATOIRE AVEC LE FORMULAIRE WEB CI-DESSOUS

Naam van de skipper / Nom du skipper
Voornaam van de skipper / Prénom du skipper
Nom du Bateau
Geef hier uw Club en uw ligplaats nr / Club et place N° amarrage
Totale lengte van de boot, preekstoel en davids inbegrepen
Totale boot breedte in cm
Selecteer hier het aantal plaatsen voor genodigden die je aan boord wil nemen, bemanning niet inbegrepen. Nombre de places disponible à bord pour invités, équipage non compris
Selecteer hier het aantal bemanningen die aan boord zal zijn, genodigden niet inbegrepen. Sélectez le nombre total d'équipage à bord, invités non compris
Aantal reddingsvesten die u voor de genodigde kinderen beschikbaar heeft aan boord. Nombre de vestes de sauvetage que vous avez disponnible à bord
Aantal reddingsvesten die u voor de genodigde volwassenen beschikbaar heeft aan boord.
Door het indienen van deze aanvraag per e-mail verklaar ik hierbij wat volgt: - ik onderneem op eigen initiatief een individuele vaartocht met de boot hierboven vermeld met een aantal genodigden van het kinderkankerfonds; - ik zal de skippers-briefing op 27/8/2021 om 10h00 in de WSKLuM vzw Nieuwpoort bijwonen; - mijn boot is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid en berging; - de wettelijk verplichte uitrusting is aan boord; - alle opvarenden zullen een reddingsvest dragen.
Opmerkingen (bijv. er is een hond aan boord, geen honden aan boord toegelaten, enz.) Remarques (par example il y a un chien à bord, chiens à bord non admis, etc.)