• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

London Rally

dinsdag 24 mei 2022 to zondag 29 mei 2022

De London Rally is geen groepsactiviteit maar is een individuele vaartocht onder de volledige verantwoordelijkheid van elke skipper en niet onder de verantwoordelijkheid van de Watersportkring van de Luchtmacht vzw..
Onderstaande tabel geeft enkel een idee weer van een mogelijk tijdschema en houdt geen enkele verplichting tot volgen in.

  ETA ETD
WSKLuM Nieuwpoort - Tuesday 24/5/2022 01:00 Z
Thurrock Yacht Club Tu 24/5/2022 20:00 Z Wednesday 25/5/2022 07:00 Z
St Katherins London We 25/5/2022 10:00 Z Saturday 28/5/2022 10:38 Z
WSKLuM Nieuwpoort Sunday 29/5/2022 PM  

Deze 28ste rally gaat opnieuw naar ST Katharins Dock. De meeste deelnemers vertrekken op 24 mei 2022 vanuit Nieuwpoort. Een aantal boten vertrekt reeds vroeger. Opgelet: enkel de boten waarvan de skipper of bemanningslid de briefing van zaterdag 23 april 2022 om 10u00 heeft bijgewoond kunnen deelnemen aan de Rally naar Londen.

Voor alle duidelijkheid. Deze rally is geen wedstrijd, heeft geen start- en aankomstlijn, heeft geen verplicht te varen route en geen verplicht uur noch dag van vertrek en aankomst en ieder vaart onder zijn algehele verantwoordelijkheid. Er is geen enkele begeleiding voorzien.

De WSKLuM Nieuwpoort vzw beperkt zich tot
a) het reserveren van de ligplaatsen in St Katherine Dock
b) het opmaken van een model van Log en het publiceren ervan op deze website
c) het geven van een briefing op 23 april 2022 om 10u00 in de yachtclub WSKLuM Nieuwpoort vzw onder meer over de veiligheid en de voorbereiding van een dergelijke tocht

LONDON RALLY 2022 DOCUMENTS

  1. INFO
  2. LOG
  3. BRIEFING
  4. VERKLARING - DECLARATION
  5. PARTICIPANTS LIST

De deelnemers kunnen via de webform hieronder een ligplaats in St Katharins reserveren.
Les participants peuvent réserver un amarrage à St Katherins via le formulaire en ligne ci-dessous.
Participants can register van the webform below

Kies Zeiljacht of Motorjacht
Merk en type, bijv Bavaria 40, Dufour 36 ..
Thuishaven - Port d'attache
Lengte over alles - Longueur hors tout in/en CENTIMETER , bijv. 980
Totale breedte - Langeur hors tout in/en CENTIMETER, bijv. 345
Diepgang - Tirant d'eau in/en CENTIMETER, bijv. 125
Naam en voornaam van de eigenaar - Nom et prénom du propriétaire du yacht
Familienaam van de Skipper - Nom de famille du Skipper
Voornaam van de Skipper - Prénom du Skipper
Nationaliteit eigenaar van het yacht - Nationalité du propriétaire du yacht, bijv. BELGIUM, FRANCE, GERMANY..
Laatste haven naar St Katherins - Dernier port vers St Katherins, meestal/souvant Nieuwpoort.
Totaal aantal opvarenden - Nombre total personnes à bord
Datum vertrek Nieuwpoort - Date départ Nieuport
Dag van aankomst London - Date arrivée Londres
Dag vertrek - Date départ St Katherine Dock
Straatnaam waar de eigenaar van het yacht gevestigd is - Rue où le propiétaire est domicilié
Huisnummer van de eigenaar - N° maison du propriétaire
Postcode adres eigenaar - Code postal proprétaire
Woonplaats eigenaar - Domicile propriétaire
Door het invullen en versturen per e-mail van dit formulier verklaar ik akkoord te zijn met onderstaande informatie. Enkel de Nederlands tekst is geldig. DEZE WEBFORM MAG SLECHTS EENMAAL VERSTUURD WORDEN. Deze 28ste rally gaat opnieuw naar ST Katharins Dock. De meeste deelnemers vertrekken op 11 mei 2021 vanuit Nieuwpoort. Een aantal boten vertrekt reeds vroeger. Opgelet: enkel de boten waarvan de skipper of bemanningslid de briefing van zaterdag 24 april 2021 om 10u00 heeft bijgewoond kunnen deelnemen aan de Rally naar Londen. Voor alle duidelijkheid. Deze rally is geen wedstrijd, heeft geen start- en aankomstlijn, heeft geen verplicht te varen route en geen verplicht uur noch dag van vertrek en aankomst en ieder vaart onder zijn algehele verantwoordelijkheid. Er is geen enkele begeleiding voorzien. De WSKLuM Nieuwpoort vzw beperkt zich tot a) het reserveren van de ligplaatsen in St Katherine Dock b) het opmaken van een model van Log en het publiceren ervan op deze website c) het geven van een briefing op 24 april 2021 om 10u00 in de yachtclub WSKLuM Nieuwpoort vzw onder meer over de veiligheid en de voorbereiding van een dergelijke tocht. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ En remplissant et en envoyant ce formulaire par courriel, je déclare accepter les informations ci-dessous. Seul le texte en Néerlandais est valable. ÉVITEZ DE REMPLIR LA FORME WEB PLUS D'UNE FOIS. Ce 28ième rallye nous amènera à St Katherins Dock. La plupart des bateaux partira de Nieuport le mardi 11 mai 2021 tandis que les autres participants partiront déjà auparavant. Attention, seulement les bateaux dont les skippers ont assisté au briefing du samedi 24 avril 2021 peuvent participer au Rally vers Londres. Pour plus de clarté. Ce rallye n’est pas une compétition, n’a pas de ligne de départ et d’arrivée, n’a pas d’itinéraire obligatoire ni d’heure ou de jour de départ et d’arrivée obligatoires et tout le monde navigue sous sa responsabilité générale. Aucune accompagnement n'est fournie. Le WSKLuM Nieuwpoort vzw se limitera à a) la réservation des emplacements à St Katherine Dock b) la préparation du Log et la publication sur ce site c) donner le briefing le 24 avril 2021 sur la sécurité et la préparation du voyage vers Londres ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________