• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

London Rally Briefing

zaterdag 29 april 2023

De London rally is geen groepsactiviteit maar een individuele vaartocht naar London waarbij elke skipper de volledige verantwoordelijkheid heeft om de tocht op eender welke datum te ondernemen en de vrijheid heeft zelf zijn vaarroute te bepalen. De London rally is geen groepsactiviteit georganiseerd door de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort vzw. De WSKLuM vzw beperkt zich tot het reserveren van een ligplaats op vraag een skipper van een pleziervaartuig.
De skippers van de pleziervaartuigen die via de WSKLuM vzw een ligplaats gereserveerd hebben in St Katherins London worden ten stelligste aangeraden aan de briefing deel te nemen. Datum en Plaats: 29/4/2023 - 10u00 Vergaderzaal 2de verdiep WSKLuM vzw, Halvemaanstraat, 2b Nieuwpoort
Heel wat relevante rubrieken worden toegelicht, onder meer de voorberieding van het yacht en de uitrusting ervan, de nodige navigatie kaarten, een idee van de route en het bijhouden van het log, de meteo, het dwarsen van de shipping lanes en het varen op de Thames, de ankergebieden, de VHF procedures, gebruik van de navigatie apparatuur, radar, AIS, de aanleg manoeuvres en het nemen van het sluis van St Katherine haven in London, het verplicht neerleggen van het Shengen formulier met de bemanningslijst,, het paspoort, relevante vragen..

 

Le rallye de Londres n’est pas une activité de groupe mais un voyage individuel en bateau à Londres où chaque skipper a l’entière responsabilité d’entreprendre le voyage à n’importe quelle date et a la liberté de déterminer son propre itinéraire de navigation. Le rallye de Londres n’est pas une activité de groupe organisée par le Watersportkring de l’asbl Luchtmacht Nieuwpoort. L’asbl WSKLuM se limite à réserver une place d'amarrage à la demande d’un skipper qui désire naviguer verrs Londres. Il est fortement conseillé aux skippers des bateaux de plaisance qui ont réservé une place d'amarrage à St Katherins London par l’intermédiaire de l’asbl WSKLuM de participer au briefing. Date et lieu: 29/4/2023 - 10h00 Salle de réunion 2ème étage WSKLuM vzw, Halvemaanstraat, 2b Nieuwpoort
De nombreuses sections pertinentes sont expliquées, y compris la préparation du bateau et son équipement, les cartes de navigation nécessaires, une idée de l’itinéraire et du suivi du journal de bord, la météo, la transversale des voies de navigation et la navigation sur la Tamise, les zones de mouillage, les procédures VHF, l’utilisation de l’équipement de navigation, le radar, AIS, les manœuvres de port, la prise de l’écluse de St Katherine à Londres, la pose obligatoire du formulaire Shengen avec la liste de l’équipage, etc.