• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

London Rally Briefing

zaterdag 23 april 2022 to zaterdag 30 april 2022

De London rally is geen groepsactiviteit maar een individuele vaartocht naar London waarbij elke skipper de volledige verantwoordelijkheid heeft om de tocht op eender welke datum te ondernemen en de vrijheid heeft zelf zijn vaarroute te bepalen.

De London rally is geen groepsactiviteit georganiseerd door de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort vzw. De WSKLuM vzw beperkt zich tot het reserveren van een ligplaats op vraag een skipper van een pleziervaartuig.

De skippers van de pleziervaartuigen die via de WSKLuM vzw een ligplaats gereserveerd hebben in St Katherins London worden ten stelligste aangeraden aan de briefing deel te nemen.

Datum en Plaats: 23/4/2022 - 10u00 - DE BRIEFING GEBEURT VIA ELEKTRONISCHE WEG

Heel wat relevante rubrieken worden toegelicht, onder meer de voorberieding van het yacht en de uitrusting ervan, de nodige navigatie kaarten, een idee van route en het bijhouden van het log, de meteo, het dwarsen van de shipping lanes en het varen op de Thames, de ankergebieden, de VHF procedures, gebruik van de navigatie apparatuur, radar, AIS, de meteo, de aanleg manoeuvres en het nemen van het sluis van St Katherine haven in London, het verplicht neerleggen van het Shengen formulier met de bemanningslijst, enz.