• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Opening Souper

zaterdag 12 maart 2022

U wordt vriendelijk uitgenodigd om het seizoen 2021 te openen met een gezellig samenzijn en een heerlijke maaltijd in ons clubhuise De Vierboete.

PRIJS EN INSCHRIJVING
+/- 38,00 euro pp. - ten laatste te storten op 10 maart 2022 op rekening IBAN  BE55 0682 3069 6844 du WSKLuM vzw ;
Dranken zijn individueel aan de bar af te halen en onmiddellijk te betalen ;.
Deelname kan enkel door vooraf in te schrijven met het onderstaande webformulier en door de verschuldigde som vooraf te betalen ;

PROGRAMMA
1830    Gezellig samenzijn aan de bar
1900    Apéro aan tafel
            Souper

MENU 
Glaasje Cava aangeboden door de Club, vergezeld van enkele hapjes van het huis ;
Scampi's in licht curryroomsausje, afgewerkt met Granny Smith ;
Côte à l'os Vierboete, fris salaatje, warme sausjes en verse frietjes ;
Ijsdessert van de Chef ;
Koffie .

HIER VLUG INSCHRIVEN - WE MAKEN ER EEN SUPERFEEST VAN
INSCRIVEZ-VOUS ICI - NOUS EN FAISONS UN SUPER PARTY
HIER ABONNIEREN - WIR MACHEN ES ZU EINEM SUPER PARTY
SUBSCRIBE HERE - WE MAKE IT A SUPER PARTY

Naam - Nom - Name - Name
Voornaam - Prénom - Vorname - First name
Totaal aantel personen die u inschrijft - Nombre total de personnes que vous inscrivez - Gesamtzahl der Personen, die Sie registrieren - Total number of people you register
Totaal te betalen bedrag = aantal x 40,00 - Montant total à payer = nombre x 40,00 - Zu zahlender Gesamtbetrag = Anzahl x 40,00 - Total amount to be paid = number x 40.00
Naam partner of genodigde 1
Namen partner en genodigden - Noms partenaire et invités - Namen des Partners oder Ihrer eingeladenen - Names partner and invitees
Partner of genodigde 1 - Partenaire ou invité 1
Genodigde 2 - Invitée 2
Genodigde 3 - Invitée 3
Genodigde 4 - Invitée 4
Gnodigde 5 - Invitée 5
Genodigde 6 - Invité 6