• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

BEKER VOORZITTER - COUPE PRESIDENT

Op 24 sep 2022 - Vriendschappelijk zeilwestrijd open voor alle zeiljachten - Doe mee
Le 24 Sep 2022 - Compétition amicale de voile ouverte à tous les voiliers. Participez

__________________________________________________

Gelieve bij het uitoefenen van de activiteiten de maatregelen zoals vermeld in het protocol pleziervaart (zie onderstaande link) en het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, strikt na te leven.

Lors de la réalisation des activités, veuillez respecter strictement les mesures énoncées dans le protocole de navigation de plaisance (voir lien ci-dessous) et l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 concernant les mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

____________________________________________________

- Vergunning Beker Voorzitter 2021 BDP-MK 21157
- Vergunning Beker Voorzitter 2021 Kaart

--------------------------------------------------------------------------------------

- Notices of Race

- Registration

- Verklaring uitrusting - Déclaration équipment de bord

- Crewlist

- Entries

- Sailing Instructions

- Amendments

- Results