• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Bezoeker Tijdelijk lid

Selecteer de gewenste items. Wij contacteren u.

Gegevens van de boot:
:
:
Door het indienen van deze aanvraag per e-mail verklaart de aanvrager de Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap, het Huisreglement, en de Statuten van de vzw “De Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort” zoals deze, op datum van het indienen van deze aanvraag per e-mail, getoond worden in deze website, en alle latere aanpassingen aan voornoemde documenten die tevens op aanvraag ter inzage zijn in het clubsecretariaat, volledig te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen eerbiedigen. De aanvrager verklaart tevens het princiep te aanvaarden dat als officiële melding van de aanpassingen van deze documenten geldt het publiceren ervan ofwel via e-mail aan de leden, ofwel het publiceren ervan op de website. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat alle gegevens in dit aanvraagformulier juist zijn en dat hij spontaan, onmiddellijk en schriftelijk elke wijziging ervan aan het clubsecretariaat zal melden. Indien wij niet onmiddellijk een vaste ligplaats kunnen toekennen dan wordt uw aanvraag op de wachtlijst geplaatst. In dit geval wordt de mogelijkheid bekeken om een tijdelijke ligplaats toe te kennen met als risico dat er af en toe van ligplaats moet gewisseld worden.