• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

BOOTLIFT RICHTLIJNEN

RICHTLIJNEN VOOR SKIPPER EN BEMANNING


IN HET WATER PLAATSEN VAN EEN BOOT VANAF EEN BOOTSTOEL OF TRAILER

ALGEMEEN
De statuten en de reglementen van de Watersportkring van de Luchtmacht vzw en van haar filiaal Yachting Services nv zijn volledig van toepassing op de eigenaars van boten die gestald of getransporteerd worden binnen de aanhorigheden van de WSKLuM.
De eigenaar van een boot die gestald of getransporteerd wordt binnen de aanhorigheden van de WSKLuM vzw is verantwoordelijk voor het strikt doen naleven van deze instructies door zijn genodigden.

ADMINISTRATIE / BRIEFING
Biedt u tijdig aan in het secretariaat of bij de operateur (min. 45 min. op voorhand)
Lees aandachtig de elektronische briefing en houdt u aan de richtlijnen tijdens het manoeuvre, klik hier voor de verplichte elektronische briefing
Vervolledig en onderteken de Overeenkomst.
De operateur geeft u vervolgens een briefing betreffende het manoeuvre.

UUR VAN AFSPRAAK
Het afgesproken uur is het uur van binnenvaren in de bootlift. Wees op tijd.

BEMANNING
De ideale bemanning bestaat uit de skipper en twee bemanningsleden.

VOORBEREIDING JACHT
Het paddle-wheel van het log moet ingetrokken zijn.
De stootwillen legt u best op dek om te vermijden dat ze aan de hijsbanden haperen tijdens het buitenvaren.
De boot moet volledig vaarklaar zijn om het manoeuvre zo kort mogelijk te houden: de motor moet getest en startklaar zijn, de zeekraan van het koelwater moet open zijn, alle overige zee kranen moeten gesloten zijn, de meertouwen moeten klaar liggen aan dek en op de ponton.
De omgeving van de bootstoel moet opgekuist en ontruimd zijn zodat het manoeuvre ongehinderd kan verlopen. De bootstoel moet gekuist worden achtergelaten.
Schuurmateriaal, verfborstel en anti-fouling moeten klaar zijn voor het bijwerken van de steunvlakken.

HET MANOEUVRE
De operateur rijdt de bootlift omheen de boot. De skipper en/of de bemanning helpt bij de uitkijk en geeft instructies aan de operateur zodat de bootlift vrij blijft van het jacht dat moet gelicht worden en van de naast staande boten.
Het is de verantwoordelijkheid van de skipper en/of de bemanning om de hijsblokken te begeleiden naar de buitenkant van de scheepsromp, zodat deze blokken nergens kunnen haperen, en zodat deze noch de liston, noch de scheepromp of enig gedeelten ervan kunnen beschadigen.
Geen handen tussen de boot en hijsbanden/kabels plaatsen !
Wanneer de boot vrij is van de bootstoel moet de bemanning de steunvlakken onmiddellijk antifoulen zodat er geen tijd verloren gaat.
De operateur rijdt de bootlift naar de slipway; de bemanning helpt bij de uitkijk tijdens het transport.
Op de slipway neemt de bemanning plaats op het platform van de bootlift.
De operateur rijdt nu verder de bootlift in het water. De bemanning stapt aan boord van zodra de operateur teken geeft.
 
BUITENVAREN
De bemanning start de motor en controleert de boot voor lekken.
 De operateur laat de slings zakken.
 De operateur geeft een geluidssignaal van zodra U mag buitenvaren.
 De bemanning houdt de boot af zodat deze niet met de bootlift en de hijskabels in aanraking komt.
 Mocht de boot terug dienen gehesen te worden, stop de boot zodat de achterste lift-punten van de boot ongeveer op gelijnd zijn met de hijsbanden en stop de motor.
 Verplaats de boot manueel tot alle lift-punten precies op gelijnd zijn met de hijsbanden - verplaats de slings niet maar wel uw boot .
 Geef een O.K. signaal waarna de operateur het hijsen start.
 Geen handen tussen de boot en hijsbanden/kabels plaatsen !
 Plaats de stootwillen zodat de boot niet kan beschadigd worden door de boatlift tijdens het transport.
 Stap over van de boot op het platform na commando van de operateur.
 Verlaat de bootlift via de ladder na commando van de operateur.
 
 

VERBODSBEPALINGEN
 
Het is verboden de schoren los te draaien en de hulpstukken van de bootstoelen te verwijderen.
 Het is verboden ladders, fietsen en andere materialen aan de boten vast te maken die hinderlijk zijn voor het maneuver van de bootlift. De sloten zullen desnoods verbroken worden op kosten en risico van het lid/eigenaar.
 Het is verboden putten in het terrein te maken voor bijvoorbeeld het lichten van het roerblad.
 Het is verboden de bootstoelen te beschadigen of deze met verf en andere producten te besmeuren.
 Het is verboden verfresten en vervuilende producten op de grond te storten.
 Het is verboden de boot aan de elektriciteit aan te sluiten tenzij u bij de boot verblijft.
 Het is verboden te parkeren op de botenparkings tenzij u zich bij de wagen bevindt of tenzij u een schriftelijke toelating van de WSKLuM vzw kunt voorleggen. De wagens die het manoeuvre van de bootlift hinderen worden verwijderd op risico en kosten van de eigenaar.
 
 MILIEU
 
Respecteer het milieu ! Hou de omgeving kraaknet !


UIT HET WATER LICHTEN VAN EEN BOOT EN DEZE PLAATSEN OP EEN BOOTSTOEL OF TRAILER

ALGEMEEN
De statuten en de reglementen van de Watersportkring van de Luchtmacht vzw en van haar filiaal Yachting Services nv zijn volledig van toepassing op de eigenaars van boten die gestald of getransporteerd worden binnen de aanhorigheden van de WSKLuM.
De eigenaar van een boot die gestald of getransporteerd wordt binnen de aanhorigheden van de WSKLuM vzw is verantwoordelijk voor het strikt doen naleven van deze instructies door zijn genodigden.

ADMINISTRATIE / BRIEFING
Biedt u tijdig aan in het secretariaat of bij de operateur (min. 45 min. op voorhand)
Vervolledig en onderteken de Overeenkomst.
De operateur geeft u vervolgens een briefing betreffende het manoeuvre.

UUR VAN AFSPRAAK
Het afgesproken uur is het uur van binnenvaren in de bootlift. Wees op tijd.

BEMANNING
De ideale bemanning bestaat uit de skipper en twee bemanningsleden.

VOORBEREIDING JACHT
Het paddle-wheel van het log moet ingetrokken zijn.
Duidt de liftpunten aan waar de hijsbanden gepositioneerd moeten worden door een stukje tape op de reling te plaatsen, verticaal boven deze punten.
De stootwillen legt u best op dek om te vermijden dat ze aan de hijsbanden haperen tijdens het binnenvaren.

BINNENVAREN
Vaar binnen na het geluidssignaal.
De bemanning houdt de boot af zodat deze niet met de bootlift en de hijskabels in aanraking komt.
Stop de boot zodat de achterste lift-punten van de boot ongeveer opgelijnd zijn met de hijsbanden.
Stop de motor !
Verplaats de boot manueel tot alle lift-punten precies opgelijnd zijn met de hijsbanden - verplaats de slings niet maar wel uw boot!
Geef een O.K. signaal waarna de operateur het hijsen start.
Het is de verantwoordelijkheid van de skipper en/of de bemanning om de hijsblokken te begeleiden naar de buitenkant van de scheepsromp, zodat deze blokken nergens kunnen haperen, en zodat deze noch de liston, noch de scheepromp of enig gedeelten ervan kunnen beschadigen.
Geen handen tussen de boot en hijsbanden/kabels plaatsen !
Stap over van de boot op het platform na commando van de operateur.
Plaats de stootwillen zodat de boot niet kan beschadigd worden door de boatlift tijdens het transport.
Verlaat de bootlift via de ladder na commando van de operateur.

AFSPUITEN
U beschikt over maximum 30 minuten voor het afspuiten van de boot.
Hierna zal de operateur onvermijdelijk de boot stallen gezien de bootlift voor de volgende operatie dient vrij te zijn.

STALLEN
U dient de operateur te helpen en aanwijzingen te geven tijdens het verplaatsen en stallen van uw boot.
U dient de boot volledig te ontmantelen van alle zeilen, dekzeilen, vlaggen, buiskappen, elektronische apparatuur en waardevolle voorwerpen.

VERBODSBEPALINGEN
Het is verboden de schoren los te draaien en de hulpstukken van de bootstoelen te verwijderen.
Het is verboden ladders, fietsen en andere materialen aan de boten vast te maken die hinderlijk zijn voor het manoeuver van de bootlift. De sloten zullen desnoods verbroken worden op kosten en risico van het lid/eigenaar.
Het is verboden putten in het terrein te maken voor bijvoorbeeld het lichten van het roerblad.
Het is verboden de bootstoelen te beschadigen of deze met verf en andere producten te besmeuren.
Het is verboden verfresten en vervuilende producten op de grond te storten.
Het is verboden de boot aan de elektriciteit aan te sluiten tenzij u bij de boot verblijft.
Het is verboden te parkeren op de botenparkings tenzij u zich bij de wagen bevindt of tenzij u een schriftelijke toelating van de WSKLuM vzw kunt voorleggen. De wagens die het manoeuvre van de bootlift hinderen worden verwijderd op risico en kosten van de eigenaar.

MILIEU
Respecteer het milieu ! Hou de omgeving kraaknet !