• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

ERVARINGSATTEST PLEZIERVAART

   EEN ERVARINGSATTEST BEKOMEN IN DE WSKLuM vzw NIEUWPOORT
 

De wetgeving pleziervaart voorziet in een 'ervaringsattest' voor privaat gebruik op de Belgische zee, als alternatief voo een 'algemeen stuurbrevet'.

Dit ervaringsattest kan door de pleziervaarder aangevraagd worden als aan volgende volwaarden wordt voldaan:
- beschikken over een medisch attest ;
- op 4 juli 2019 minstens 16 jaar zijn ;
- beschikken over een bewijs van praktijkervaring op zee ;
- een theorethisch opfrissingscursust van minimum 8 uur gevolgd te hebben en een niet-bindende test afgelegd te hebben ;

Pleziervaarders die over voldoende praktijkervaring op zee beschikken om veilig zelfstandig op zee te kunnen varen, kunnen een verklaring aanvragen in de vaarschool van de WSKLuM Nieuwpoort vzw.

--------------------------------------------------------------------------------

OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’EXPÉRIENCE DANS LE WSKLuM vzw NIEUWPOORT

La législation sur la navigation de plaisance prévoit une « attestation d’expérience » pour un usage privé sur la mer belge comme  alternative au 'brevet de conduite général'.

Le plaisancier peut demander cette attestation d'expérience si les conditions suivantes sont respectées:
- disposer d'un certificat médical d'une validité maximum de 3 mois
- être agé d'un mimimum de 16 ans au 4 juillet 2019 ;
- disposer d'une déclaration d'expérience pratique en mer ;
- avoir suivi un cours de récyclage théorique d'une durée minimale de 8 heures et avoir effectué un test non-contrainant .

Les plaisanciers qui ont une expérience pratique suffisante en mer pour naviguer seul en toute sécurité peuvent demander une déclaration à l’école de voile de l’asbl WSKLuM Nieuwpoort.

------------------------------------------------------------------------------