• Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • English

FAQ

 1. Hoe wordt ik lid van de WSKLuM Nieuwpoort vzw ?
  a) vul het elektronisch aanvraagformulier volledig in ;
  b) onderteken en dateer het formulier ;
  c) voeg er de gevraagde documenten bij ;
      - per familielid een pasfoto in .jpg formaat met maximum 200 dpi ;
      - een duidelijke foto van de boot in .jpg formaat met maximum 200 dpi ;
      - de kopij van de geldige vlaggenbrief  in .pdf formaat ;

      - de kopij van het geldig verzekeringsattest  in .pdf formaat ;
  d) van zodra wij dit dossier ontvangen zullen wij u verder berichten.

   
 2. Ik heb nog geen boot. Kan ik reeds lid van de vzw WSKLuM Nieuwpoort worden ?
  Dit kan, maar het geeft nog geen recht op een lig- of parkingplaats.
  Enkel wanneer u eigenaar van een boot bent kan u een aanvraag voor ligplaats indienen.

   
 3. Ik heb een boot maar wens enkel een tijdelijke ligplaats, kan dit ?
  De statuten van de vzw WSKLuM Nieuwpoort voorzien in een tijdelijk lidmaatschap.
  Je kan dus een lig- of parkingplaats per dag, per maand of per trimester aanvragen.

   
 4. Ik wens het onderwaterschip van mijn boot met de hogedrukreininiger te kuisen, kan dit ?
  In het vakjargon noemen wij dit een carénage.
  Hiertoe beschikt de clubfiliaal Yachting Services nv over een 25T bootlift.
  Mits voorafgaande afspraak is dit mogelijk tijdens de week, ook op zaterdag mits een toeslag, maar niet op zon- en feestdagen.

   
 5. Ik heb een RIB en wens mijn boot na gebruik af te spuiten, kan dit ?
  Mits afspraak kan dit tijdens de openingsuren van de vzw Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort.
  De vereniging beschikt over een hogedrukreiniger en een afspuitplatform.

   
 6. Ik heb een RIB en wens mijn boot tijdens het weekend op zijn traiker op de botenparking te laten, kan dit ?
  Mits afspraak kan uw RIB en Trailer op één van ons beide botenparkings P1 of P2 terecht.
  Deze dienst is betalend - zie tarief parking.

   
 7. Mac-adress vinden
  1. Windows XP : Start > Uitvoeren > cmd + ok > ipconfig /all  (opgelet een spatie na config) > Zie goed dat je de rubriek Draadloze netwerkverbingdingen bekijkt > Fysiek adress : 00-19-………… (dit is het Mac adress).
  2. Iphone : Instellingen > Algemeen > Info > naar beneden scrollen > WiFi-adres
   ofwel Réglages > Général > Informations > scroll naar beneden > WiFi-adres
  3. Laptop Mac Apple : Preferences > Network (Réseau) > Advanced (Avancé) > Matériel > Mac adresse
  4. Android Samsung S20 :Instellingen > Info telefoon > Status > Wi-Fi MAC-adres
  5. Android HP Pavillon :  Rechercher un paramêtre > WiFi + enter > Paramètres Wi-Fi + enter > Propriétés du matériel + enter > adresse physique (MAC) = un goupe de 12 lettres/chiffres
 8. Ik heb geen elekticiteit (walstroom). Voer de volgende stappen uit: 
  1. Is de 220V zekering in uw boot aangeschakeld
  2. Zo ja, verwijder de stekker uit het stopcontact op het ponton
  3. Begeef u naar de elektische schakelkast op het ponton en open het venstertje waar de zekering met uw ligplaatsnummer zich bevindt
  4. Zet de zekering (met zelfde nummer als uw ligplaats) AF (schakelaar naar beneden)
  5. Wacht 5 seconden en zet de zekering terug AAN (schakelaar naar boven)
  6. Sluit het venster volledig (spanknoppen aandraaien) en zorg ervoor dat alle overige venstertjes goed gesloten zijn
  7. Begeef u naar uw ligplaats en controleer met een multimeter indien het stopcontact bekrachtig is
   1. Zo ja, dus stopcontact bekrachtigd
    • plaats de stekker van uw walstroomkabel terug in het stopcontact op het ponton
    •  Controleer binnen uw vaartuig indien uw 220V installatie bekrachtigd is
    • Indien nog steeds geen stroom, controleer de kabel, de stekker en uw 220V installatie
   2. Zo nee, dus stopcontact niet bekrachtigd
    • contacteer het secretariaat 058/23.36.41 - wordt automatisch doorgeschakeld naar gsm secretaris
      
 9. Effectief lid
  Om te genieten van bepaalde voordelen moet de militair lid zijn van de WSKLuM en beschikken over alle eigendomstitels van de boot.
 10. ??