• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Lidmaatschap aanvraag

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Gegevens aanvrager
Geef hier de plaats waar je geboren bent
Verplicht formaat: Breedte 35 milimeter en Hoogte 45 milimeter - Geen kopij van de identiteitskaart ! Mag afzonderlijk per e-mail opgestuurd worden. GELIEVE DE PASFOTO PER POST OP TE STUREN MOCHT HET NIET LUKKEN OM EEN PASFOTO IN TE LADEN VEUILLEZ ENVOYER LA PHOTO D’IDENTITÉ PAR LA POSTE S’IL N’EST PAS POSSIBLE DE TÉLÉCHARGER UNE PHOTO DE PASSEPORT Photo de passeport officielle du candidat membre et selon les normes officielles Largueur: 35 millimètres et Hauteur 45 millimètres - Pas de copie de la carte d'identité
Gegevens Belgische Militairen
Enkel voor Belgische militairen
Gegevens partner
Het is verplicht de gegevens van de partner en de kinderen ten laste in te vullen.
Verplicht formaat: Breedte 35 milimeter en Hoogte 45 milimeter - Geen kopij van de identiteitskaart !
Gegevens kinderen
Gegevens van de kinderen (max. 25j oud) die ten laste zijn van zowel het familiehoofd als van de partner.
Het is verplicht de gegevens van de partner en de kinderen ten laste in te vullen.
Pasfoto van kind-1 - Verplicht formaat: Breedte 35 milimeter en Hoogte 45 milimeter - Geen kopij van de identiteitskaart !
Het is verplicht de gegevens van de partner en de kinderen ten laste in te vullen.
Pasfoto kind-2 - Verplicht formaat: Breedte 35 milimeter en Hoogte 45 milimeter - Geen kopij van de identiteitskaart !
Het is verplicht de gegevens van de partner en de kinderen ten laste in te vullen.
Pasfoto kind-3 - Verplicht formaat: Breedte 35 milimeter en Hoogte 45 milimeter - Geen kopij van de identiteitskaart !
Het is verplicht de gegevens van de partner en de kinderen ten laste in te vullen.
Pasfoto kind-4 - Verplicht formaat: Breedte 35 milimeter en Hoogte 45 milimeter - Geen kopij van de identiteitskaart !
Gegevens boot:
Een kopij van de vlaggenbrief moet per e-mail naar info@wsklum.be of per post naar WSKLuM vzw, Halvemaanstraat 2b, 8620 Nieuwpoort worden opgestuurd.
Duidelijke foto van het vaartuig op het droge of aan het ponton - maximum 800 KB Photo claire du navire sur la terre ferme ou au ponton - maximum 800 KB GELIEVE DE FOTO PER POST OP TE STUREN MOCHT HET NIET LUKKEN OM DE FOTO IN TE LADEN VEUILLEZ ENVOYER LA PHOTO DU BATEAU PAR LA POSTE S’IL N’EST PAS POSSIBLE DE TÉLÉCHARGER CETTE PHOTO
Door het indienen van deze aanvraag per e-mail verklaart de aanvrager de Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap, het Huisreglement, en de Statuten van de vzw “De Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort” zoals deze, op datum van het indienen van deze aanvraag per e-mail, getoond worden in deze website, en alle latere aanpassingen aan voornoemde documenten die tevens op aanvraag ter inzage zijn in het clubsecretariaat, volledig te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen eerbiedigen. De aanvrager verklaart tevens het princiep te aanvaarden dat als officiële melding van de aanpassingen van deze documenten geldt het publiceren ervan ofwel via e-mail aan de leden, ofwel het publiceren ervan op de website. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat alle gegevens in dit aanvraagformulier juist zijn en dat hij spontaan, onmiddellijk en schriftelijk elke wijziging ervan aan het clubsecretariaat zal melden. Indien wij niet onmiddellijk een vaste ligplaats kunnen toekennen dan wordt uw aanvraag op de wachtlijst geplaatst. In dit geval wordt de mogelijkheid bekeken om een tijdelijke ligplaats toe te kennen met als risico dat er af en toe van ligplaats moet gewisseld worden.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ceci est une traduction. En cas de discordance, la version néerlandophone prédomine. En introduisant cette demande par courriel, le demandeur déclare avoir pris connaissance, accepter sans restrictions et respecter les Conditions générales d'affiliation, le Règlement d'ordre intérieur et les Statuts de l'a.s.b.l. "“De Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort” telles que celles-ci sont présentées sur ce site à la date de l'introduction de la demande par courriel, ainsi que les modifications ultérieures qui seront toujours disponibles sur simple demande au secrétariat du club. Le demandeur accepte également le principe que l'annonce officielle des modifications de ces documents se fasse soit via courriel aux membres soit via une publication sur le site. Le demandeur déclare sur l'honneur que toutes les données fournies sur le formulaire de demande sont exactes et complètes et qu'il fera parvenir spontanément et immédiatement par écrit au secrétariat du club toute modification survenue à ces données. Si nous ne pouvons vous octroyer immédiatement une place d'amarrage définitive, la demande sera placée sur la liste d'attente. Dans un tel cas nous ferons tout ce qui en notre pouvoir pour vous attribuer une place provisoire avec le risque qu'il vous sera demandé de temps à autre de changer de place.