• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Milieu en veiligheid

MILIEU.. ONZE ZORG

De vertrouwde oranje "stadsvuilkar" behoort sinds 10 maart 2003 definitief tot het verleden. Ze is vervangen door glanzend groene privé vuilniswagens die voortaan zullen instaan voor het verwijderen van "het gesorteerde afval" in de Novus Portus. Vier maal duurder, zo is het. Vier maal beter.. dat is nog de vraag. Wel sluit het ecologisch net zich meer en meer en ontsnapt zelfs de milieubewuste watersporter niet meer aan het sorteergedoe. Wat wordt er nu concreet van ons verwacht. Welk soort huisvuil kunnen we nog kwijt in de containers en vuilnisbakken van de Club ?

Club containerparken rondom de Novus Portus

RESTAFVAL
Enkel huishoudelijk afval afkomstig van aan boord mag in de containers van de club containerparken gedeponeerd worden

GLAS
- Enkel glazen flessen en bokalen, ontdaan van kurken, stopsels en deksels mogen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.
- Stenen flessen en kruiken zijn absoluut verboden.

ALGEMEEN
Ten striktste verboden te storten :
Alle hieronder vermeld afval mag niet in de clubcontainers en -afvalbakken gestort worden:
-    Absorbentia zoals vodden, houtkrullen, korrels en filtermatten, antifoulingpotten -vodden en -borstels, autobanden, batterijen, bouwafval, brandstoffen, bilgewater, elektronica onderdelen, groot huisvuil, klein gevaarlijk afval, karton, kwikhoudende afvalstoffen, lege verontreinigde verpakkingen, metaal, motoren, oliën en vetten, olie- en mazoutfilters, onderhoudsproducten, papier, piepschuim, plastiek, solventen, spuitbussen, textiel, tl-lampen, thermometers, kwikschakelaars, uitrusting van boten en diens meer, verfafval uitgehard, pasteus of vloeibaar, gevaarlijk afval zoals lijmen, harsen, toners, houtbeschermingmiddelen, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, filmafval, fixeer en ontwikkelaar, medisch afval, siliconen, laboafval, antivries, destilatieresidu’s en diens meer.
- Alle afval dat niet van aan boord afkomstig is !

 

BOTENPARKINGS

GLAS RESTAFVAL VERDUNNERS OLIE AFVAL GROENE PALETBOX
- Enkel glazen flessen en bokalen, ontdaan van kurken, stopsels en deksels mogen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.
- Stenen flessen en kruiken zijn absoluut verboden.
Enkel huishoudelijk afval afkomstig van aan boord mag in de containers van de clubcontainerparken gedeponeerd worden. Verdunners allerlei - Enkel afgewerkte olie mag hierin gestort worden !
- Mazout en bilgewater zijn absoluut verboden !
Hierin mogen lege en samengeperste verfpotten, verfvodden, verfborstels, schuurpapier, oliebussen, bussen van onderhoudsprodukten, siliconenbussen en drankblikjes gedeponeerd worden.

Ten strikste verboden te storten:
Alle hieronder vermeld afval mag niet in de afvalbakken en -vaten gestort worden:
a) Absorbentia zoals houtkrullen, korrels en filtermatten, autobanden, batterijen, bouwafval, elektronica onderdelen, groot huisvuil, klein gevaarlijk afval, karton, kwikhoudende afvalstoffen, lege verontreinigde verpakkingen, metaal, motoren, papier, piepschuim, plastiek, spuitbussen, textiel, tl-lampen, thermometers, kwikschakelaars, uitrusting van boten en diens meer, verfafval uitgehard, pasteus of vloeibaar, gevaarlijk afval zoals lijmen, harsen, houtbeschermingmiddelen, vet, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, filmafval, fixeer en ontwikkelaar, medisch afval, siliconen, laboafval, antivries, destilatieresidu’s en diens meer.
b) Alle afval dat niet van uw boot afkomstig is !

 

Smashing.. Crushing .. Plat kloppen.. noem het maar zoals je wil
Laat u maar eens goed gaan en vermorzel uw afval tot kleine niemendalletjes, het prijskaartje zal navenant verminderen. Echt doen !

Een paar gevallen die niet getolereerd worden...
- putten in het terrein maken voor bijvoorbeeld het lichten van het roerblad of storten van afval.
- bootstoelen met verf en andere producten besmeuren.
- verfresten en vervuilende producten op de grond te storten.
- afval afkomstig van bij u thuis storten in de clubcontainers.

Mutual Control !! Onderlinge controle
Containerparkwachters in dienst nemen zou de clubbijdragen opnieuw de hoogte injagen. Laten we eerder aan zelfcontrole en aan onderlinge controle doen. Rapporteer alle inbreuken onmiddellijk. We rekenen op uw medewerking.

BESLUIT
.. afvalverwerking wordt duur.. zeer duur en goede afspraken zijn noodzakelijk, zo niet wordt de hele zaak nog duurder.
Afhankelijk van het soort afval wordt de verwerking ervan aangerekend per lediging of per ton. Diegenen die misbruik maken van onze faciliteiten door in de clubcontainers verboden afval (zie hierboven) te storten, zullen aan de basis liggen van grote prijsverhogingen die door de ophaaldienst worden toegepast. Deze meerprijs zal onvermijdelijk aan de leden worden doorgerekend en het zullen nog maar eens de goeden zijn die voor de slechten moeten opdraaien. Best kunnen we dit voorkomen. Wel moeten we bereid zijn om een beetje van ons comfort in te leveren, aan afvalbeheer te doen en elke inbreuk onmiddellijk te rapporteren. Dit moet resulteren in stabiele kosten en een kraaknet huis. Dat de Skippers hun autoriteit ook in dit domein zullen laten gelden geniet ons volste vertrouwen.