• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Nauticlowns

In 2018 wordt de stage Nauticlowns vervangen door een stage Optimist zeilen op het Spaarbekken.


Historiek

Optimist zeilen en circusschool.
Nauticlowns is een programma waar water, mime en spel in elkaar vloeien.
Een clown laat zijn lichaam en zijn verbeelding spreken. Daarbij zijn alleen zijn emoties van tel.
Daarom heeft een clown meer zelfvertrouwen ; hij durft alles en amuseert zich met niets.
In ieder kind zit een kleine clown verstopt.
Al zeilend en spelend tovert men dat kleine gevoelige en spontane clowntje tevoorschijn.
Daar hebben wij maar vijf dagen voor nodig, elke dag van 9u00 tot 17u00 , met als afsluiter een kleine voorstelling voor de ouders en sympathisanten.
Kind , clown en water , een eeuwenlange verbondenheid.
Max .

In 2004 werd het idee van de Nauticlowns door Max en Nicole in de WSKLuM gelanceerd. De doelstelling was eenvoudig, namelijk het kind op het voorplan plaatsen en op een speelse manier nieuwkomertjes vertrouwd maken met de zeilsport. Er werd samengewerkt met Madame Clown van de Brusselse clownschool Et Qui Libre, de club stond in voor de praktische organisatie, de catering en de Optimist scholing. In 2005 volgde een tweede editie met zestien super enthousiaste nauticlowns die allen met de grootste onderscheiding slaagden. 2006 was een superjaar. De Vlaamse Yachting Federatie besliste immers de Nauticlowns in haar jeugdproject op te nemen met als gevolg dat een aantal kosten (huur optimisten, trainer, vervoer.. ) door Bloso gedragen worden. Circusplaneet vzw neemt het gedeelte clown- en kindercircusschool voor haar rekening. In tegenstelling met 2006 wordt sinds 2007 het project niet meer opgenomen in het Bloso jeugdproject. Toch werd er opnieuw een TOP EVENT van gemaakt.. dat zijn onze kinderen immers meer dan waard. De Vlaamse Yachting Federatie stelde opnieuw haar mobiele zeilschool (8 optimisten) , weliswaar tegen betaling, ter beschikking. In 2017 werd de stage Nauticlowns om diverse redenen voor de laatste maal georganiseerd en vervangen door een stage Optimist zeilen.