• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Pleziervaart wetten en verplichtingen

 

WET BETREFFENDE DE PLEZIERVAART -  1 JULI 2018
   Dit is de nieuwe basis wet voor de pleziervaart.

KB BETREFFEBDE DE PLEZIERVAART - 28 JUNI 2019
  
Dit KB houdt tal van verplichtingen voor de pleziervaart in en is sinds 28 juni van kracht.
  Het is aangeraden om dit KB grondig door te nemen en u zo vlug als mogelijk in regel te stellen.
 Version en français

3 KB 28-12-2020 TOT WIJZIGING VAN HET KB VAN 28-06-2019
   Dit KB betreft voornamelijk het praktijktest dat verplicht is voor het behalen van het BS, AS en Yachtman brevet
  Voor de duidelijkheid, voor boten < 15m en > 20km/u is er geen vaarbevoegdheidsbewijs vereist.

4 KB 21 Dec 2021 tot wijziging KB pleziervaart 28 juni _BS 18012022

MB UITRUSTING VERPLICHT EN AANBEVOLEN VOOR PLEZIERVAARTUIG - 12 NOVEMBER 2020
    In dit miniterieel besluit is vanaf 1-1-2021 van kracht en geeft duidelijk aan hoe uw vaartuig en de opvarenden wettelijk moeten uitgerust zijn.
   Deze uitrusting is afhankelijk van in welke categorie uw boot valt en tevens van in welke zone het vaartuig zich bevindt.

6 BIPT CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN - SRC -GMDSS
   De bestuurder van een vaartuig moet over een vergunning beschikken
   Hier klikken voor de website van BIPT Maritiem
  

Score systeem praktijkexemans & Eindtermen

ZIE WEBSITE FOD MOBILITEIT: Besturen van een pleziervaartuig op zee

- STCW KB 04 SEPTEMBER 2014
- STCW PLEZIERVAARTUIGEN

VERPLICHTINGEN TIJDENS WEDSTRIJDEN EN GROEPSACTIVITEITEN OP ZEE
- Richtlijn dd. 31-03-2019 aan Organisatoren van wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee - omzendbrief_2019_01_NL
- Circulaire Navigation de Plaisance dd. 31-03-2019 aux organisateurs de concour, d'activités de groepe et recréatives en mer - circulaire_2019_01_FR
- FOD Mobiliteit toelichting vergunning groepsactiviteit Email 29/3/2019 N & F

 

BREVETTEN
- Beperkt Stuurbrevet binnenwateren
- Algemeen Stuurbrevet
- Brevet Yachtman
- Brevet Yachtnavigaor
- ICC

COMMISSIE PLEZIERVAART
KB 7-10-2018