• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

PRAKTIJKEXAMENS EN VAAROPLEIDING

Voor het behalen van een brevet moet naast een examen theorie in een examencentrum van de overheid ook een praktijkexamen in een erkend praktijkexamencentrum worden afgelegd.
Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort (vzw) is een erkend praktijktestcentrum voor de volgende vaarbevoegdheidsbewijzen:
1° het beperkt stuurbrevet, motor / motor en zeil;
2° het algemeen stuurbrevet, motor / motor en zeil
3° het brevet yachtman, motor / motor en zeil,
4° het radarbrevet.

De WSKLuM als Vaarschool & Praktijkexamencentrum
-   Communicatie : info@wsklum.be  T +32(0)58.23.36.41
-   Infra : Clubhouse, Sanitair, Douches, Klaslokaal - Restaurant, Bistro - Autoparking, Botenparkings 250 plaatsen
Opleidings- en examenvaartuig  : First 32' fully equiped, bootnaam is Luctor
Management - administratie - archivering  gebeuren in het secretariaat  
     ° GDPR privacy verklaring    
    ° Openingsuren 
    ° SOP's (Standaard operatie procedures) van het Praktijktestcentrum  
   °  Examinatoren : Jean Paul Vermeir, lesgever en examinator, hoofd van de vaarschool en Gerd Huyg, lesgever en examinator .
 

Scala vaaropleidingen en praktijkexamens 
    -  Aaneensluitend ééndag praktijkexamen :
        °  Doelgroep : 
            * personen die over de nodige praktijkervaring beschikken om in een 1-dag praktijkexamen te slagen zoals in de eindtermen bepaald ;
            * vereisten: minimum leeftijd van 16 jaar 
           * het is niet vereist om geslaagd te zijn voor het theorie examen om het praktijkexamen af te leggen

     -  Traject van praktijkopleiding met permanente evaluatie en praktijk examen :  
          ° Doelgroep : 
              * personen die over onvoldoende praktijkervaring beschikken om te slagen voor een beoogd praktijkexamen zonder voorafgaande opleiding ;
              * minimum leeftijd van 16 jaar ;
             * het is niet vereist om geslaagd te zijn voor het theorie examen om het praktijkexamen af te leggen .

    - Radar :
         ° Doelgroep
              * personen die over een radarbrevet wensen te beschikken en die hiervoor slagen tijdens een +/- 2 uur durende vaarproef ;
             * minimum leeftijd van 16 jaar ;
            * het is niet vereist om geslaagd te zijn voor het theorie examen om het praktijkexamen af te leggen .

Eindtermen en Score systeem 
        - Score systeem praktijkexamens en algemeen stuurbrevet
       -  Beperkt en Algemeen Stuurbrevet Motor en Zeil
      -  Yachtman Brevet Motor
     -   Yachtman Brevet Motor en Zeil
     -  Radarbrevet
     -  Stoppers - Fouten op bepaalde onderdelen van het praktijkexamen hebben een onmiddellijk einde van het praktijkexamen tot gevolg waarbij de kandidaat als niet geslaagd wordt beschouwd.