• Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • English

PRAKTIJKEXAMENS EN VAAROPLEIDING

Voor het behalen van een brevet moet naast een examen theorie in een examencentrum van de overheid ook een praktijkexamen in een erkend praktijkexamencentrum worden afgelegd.
De vzw Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort heeft op 15 maart 2021 haar verzoek tot erkenning als praktijkexamencentrum bij FOD Mobiliteit ingediend.
Op 31-03-2021 werd een diepgaande audit uitgevoerd en later zal de heer Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit, beslissen over de erkenning van de vzw WSKLuM als een Centrum voor praktijkexamens voor pleziervaartuigen. Hier zijn de specifieke punten waarnaar de WSKLuM vzw zal streven om deze erkenning te verkrijgen.
Op 23 juni 2021 hebben Dhr. Georges GILKINET; Minister van Mobiliteit, en Dhr. Vincent VAN QUICKENBORNE, Minister voor de Noordzee, het Ministerieel besluit ondertekend waarbij de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort (vzw) met ingang van 01 juli 2021 erkend wordt als praktijktestcentrum voor de pleziervaart voor de volgende vaarbevoegdheidsbewijzen:
1° het beperkt stuurbrevet, motor / motor en zeil;
2° het algemeen stuurbrevet, motor / motor en zeil
3° het brevet yachtman, motor / motor en zeil,
4° het radarbrevet.

 1. De WSKLuM als vaarschool en Praktijkexamencentrum
  1. Locatie - Contact - Bereikbaaarheid
  2. De communicatie gebeurt via e-e-mail info@wsklum.be  en telephonisch +32(0)58-23.36.41
  3. Inschrijving procedure en webform met kalender beschikbare periodes en scala opleidingen en praktijkexamens
  4. Infra Clubhouse, Haven, Parkings
  5. Opleidings- en examenvaartuig Luctor
  6. Management - administratie - archivering - GDPR privacy verklaring
  7. Examinatoren
  8. SOP's (Standaard operatie procedures) van het Praktijktestcentrum
    
 2. Scala vaaropleidingen en praktijkexamens
  1. Navigatie zone EEZ
  2. Traject van praktijkopleiding met permanente evaluatie en praktijkexamen
  3. Aaneensluitend-1 dag-praktijkexamen
    
 3. Praktijkexamens Eindtermen en Score systeem
  1. Beperkt en Algemeen Stuurbrevet Motor en Zeil
  2. Yachtman Brevet Motor
  3. Yachtman Brevet Motor en Zeil
  4. Radarbrevet
  5. Stoppers - Fouten op bepaalde onderdelen van het praktijkexamen hebben een onmiddellijk einde van het praktijkexamen tot gevolg waarbij de kandidaat als niet geslaagd wordt beschouwd.