• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

PRAKTIJKTESTCENTRUM ERKENNING

Voor het bekomen van een vaarbevoegdheidsbewijs (BS, AS, YM, Radar) moet er voortaan naast de theoretische proef ook een praktijkproef worden afgelegd.
Klik hier voor de voorwaarden van erkenning als praktijktestcentrum.

Op 23 juni 2021 hebben de heren Geores GILKINET, Minister van mobiliteit, en Vincent VAN QUICKENBORNE, Minister voor Noordzee, hebben het ministerieel besluit ondertekend waarbij met ingang van 1 juli 2021 de Watersportkring van de Luchtmacht vzw, erkend wordt als Praktijktestcentrum voor de Pleziervaart - hier klikken voor het MB.