• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Tarief

Alle bedragen zijn in euro en zijn voor wijziging vatbaar
De bijdragen gelden voor de periode van 1 januari tot 31 december
De bondsbijdrage: decretaal verplichte bondsbijdrage en zeillicentie inbegrepen
Junior-leden zijn jongeren tussen de 14 en 21 jaar wiens ouders geen lid wensen te worden van de vzw.
Effectief lid = Belgische militairen
Genodigd lid = Niet militairen
*Toetredingsrecht is éénmalig te betalen
**Toegangskaart is 5 jaar geldig
*** Ligplaats: prijzen per m² bootoppervlakte (loa x breedte)

 

LIDMAATSCHAP
  Junior Effectief Genodigd
Lidgeld basis 24,00 113.00 144,00
Lidgeld booteigenaar 3,60/m² 3,60/m² 3,60/m²
Bondsbijdrage 13,35 23,60 8,35
Toetredingsrecht* - - 348,00
Toegangskaart** 94,00 94,00 94,00
LIGPLAATS***
  Junior Effectief Genodigd
Liggeld / m² 24,80 12,40 24,80
Retributie 18,30 18,30 18,30