• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Stormvloedkering Nieuwpoort

Dit voorjaar start afdelingKUST met de voorbereidingen van de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort.
Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen.
Klik op de afbeelding en bekijk hoe zo'n stormvloedkering werkt .

 


E-mai AMDK dd. 27/02/2018 20:55

Beste. Aansluitend op onderstaande e-mail, vindt u in bijlage een extract van het plannetje waarop de beschikbare vaargeulbreedte tijdens de uitvoering van de sonderingen staat aangeduid. De posities van het hefplatform waarbij geen 35m van de vaargeul beschikbaar is, betreffen de posities 4 en 6, en 3, 7 en 8 (bij de minst gunstige positie is er een vaargeulbreedte van een kleine 29m.).  De sonderingen op deze locaties worden uitgevoerd op donderdag 1 en vrijdag 2 maart. De overige sonderingen worden uitgevoerd op maandag 5/3, dinsdag 6/3, woensdag 7/3 en eventueel donderdag 8/3. Het hefplatform van waarop de sonderingen worden uitgevoerd is ‘De Octopus’. Dit platform is bereikbaar via VHF-kanaal 15 of via gsm aan boord +32 496 575 000 of Barge Master Roland Pigmans:  +32 499 116 655. Vriendelijke groeten, Isabelle D’hooghe - Stormvloedkering plan-1  &  Stormvloedkering plan-2 ter inzage in het secretariaat.


E-mail AMDK dd. 27/02/2018 10.47

 

Geachte. Ten behoeve van de realisatie van de stormvloedkering in Nieuwpoort zullen door de aannemer THV Jan De Nul- Herbosch-Kiere sonderingen worden uitgevoerd vanop een hefplatform (De Octopus) ter hoogte van de vaargeul in Nieuwpoort. De sonderingen worden uitgevoerd op donderdag 1/3, vrijdag 2/3, maandag 5/3, dinsdag 6/3, woensdag 7/3 en eventueel donderdag 8/3 (afhankelijk van de vordering van de sonderingen), telkens tussen 7h en 17h. In bijlage kan u een plan terugvinden met aanduiding van de posities van het hefplatform ten opzichte van de bestaande toestand. Hierop is zichtbaar dat het hefplatform zal soms gedeeltelijk in de vaargeul zal bevinden. Vriendelijke groeten, Ir. Isabelle D’hooghe, projectingenieur.

 


Laatste nieuws van AMDK 19 februari 2018
De werken ten behoeve van de stormvloedkering Nieuwpoort werden opgestart 15 februari jl. De eerste helft van 2018 betreft voornamelijk studiewerk en voorbereidende werken op het terrein (werfinrichting, peilingen, sonderingen, opbraakwerken) . De heiwerken van de stroomgeleidingswanden (vanop het water) zullen opstarten eind mei/begin juni. 
Bij de uitvoering van de werken zal steeds 35m beschikbaar blijven als doorvaart voor de scheepvaart, met uitzondering van enkele ogenblikken, zoals bij het afzinken van de drempel, het monteren van het keerlichaam, …
Deze ogenblikken van stremming zullen nog niet optreden in 2018 en zullen tijdig aangevraagd worden door de aannemer en met de sector besproken worden .