• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Yachtman Leidraad

Een must voor de pleziervaarder !
Een nieuwe versie 2020 van het boek "Leidraad voor de Yachtman" is voorhanden in de Club. Prijs 55,00€ .
Dit boek is in drie hoofdstukken ingedeeld, nl. Beperkt Stuurbrevet, Algemeen Stuurbrevet en Yachtman, en houdt bijgevolg rekening met het modulair systeem van de examens.