• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

VAARSCHOOL

   

Op 15 mei 2021 heeft de WSKLuM vzw een aanvraag tot erkenning als PRAKTIJKTESTCENTRUM bij FOD mobiliteit ingediend.
Laat ons hopen dat de bevoegde minister ons gunstig gezind is zodat onze Club bevoegd wordt voor het afnemen van de praktijkexamens.
Zowel Jean Paul Vermeir als Gerd Huygh, beiden lid van onze Club, voldoen aan de vereisten om als Examinator te fungeren.
Dit zal onvermijdelijk de WSKLuM op de pleziervaarkaart zetten.
Onze zeilschool zal twee mogelijkheden voor het afeggen van het praktijkexamen aan de kandidaat examinandus aanbieden:
a) een praktijkexamen in een aansluitende praktijkexamen conform de eindtermen, dit betekent bijv. voor jachtman een +/- 10u durende proefexamen;
b) een praktijkexamen in een traject van permanente evaluatie, laat ons zeggen dat de examinandus tijdens een meerdagen vaaropleiding slagen voor alle items voorzien in de eindtermen.
Wij hopen dat de bemanningen zullen geïnteresseerd zijn om zich te vervolmaken zowel in hun theoretische kennis als in de praktijk ervaring.
Samen gaan wij voluit voor VEILIG VAREN. Dus.. wees welkom in onze vaarschool en laten we hopen in ons erkend en nieuw PRAKTIJKTESTCENTRUM .