• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

VAARSCHOOL

   

Op 23 juni 2021 hebben Dhr. Georges GILKINET; Minister van Mobiliteit, en Dhr. Vincent VAN QUICKENBORNE, Minister voor de Noordzee, Het Ministerieel besluit ondertekend waarbij de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort (vzw) met ingang van 01 juli 2021 erkend wordt als praktijktestcentrum voor de pleziervaart voor de volgende vaarbevoegdheidsbewijzen :
1° het beperkt stuurbrevet, motor / motor en zeil
2° het algemeen stuurbrevet, motor / motor en zeil
3° het brevet yachtman, motor / motor en zeil,
4° het radarbrevet.

Onze vaarschool biedt twee mogelijkheden aan voor het afleggen van het praktijkexamen,nl. :
a) een praktijkexamen in een ééndag aansluitend praktijkexamen conform met de eindtermen, dit betekent bijv. voor jachtman een +/- 10u durend proefexamen;
b) een praktijkexamen in een traject van permanente evaluatie, waarbij de examinandus tijdens één of meerdere 5-dagen vaaropleiding(en) dient te slagen voor alle items bepaald in de eindtermen.

Wij hopen dat de bemanningen zullen geïnteresseerd zijn om zich te vervolmaken zowel in hun theoretische kennis als in hun praktijkervaring.
Dit zal onvermijdelijk de WSKLuM op de kaart van de pleziervaarkaart zetten.

Zowel Jean Paul Vermeir als Gerd Huygh, beiden lid van onze Club, fungeren als lesgever en Examinator, zij heten u van harte  welkom in onze vaarschool en praktijktestcentrum.

SAMEN GAAN WIJ VOLUIT VOOR VEILIG EN PLEZIERIG VAREN