• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Zeilstage Optimist aanvraag

Selecteer de gewenste zeilstage voor Optimist en geef aan hoe wij u kunnen bereiken. Selectionnez le stage de voile souhaité (Côtière ou Optimist) et indiquez comment nous pouvons vous atteindre.
Alle gegevens zijn conform aan de Privacy Verklaring van de WSKLuM vzw (General Data Protection regulation)

Gegevens aanvrager
Gegevens ervaring:
Geef hier uw eerder opgedane theoretische en praktijk ervaring
Beschrijf hier uw theorie kennis (gevolgde cursussen etc.)
Opgedane praktijk ervaring (waar, op welk type boot, behaalde brevetten..)
Door het indienen van deze aanvraag per e-mail verklaart de aanvrager de Statuten en het Intern Reglement van de WKLuM vzw, hier verder Club genoemd, zoals opgenomen zijn in deze website en alle latere aanpassingen aan voornoemde documenten die tevens op aanvraag ter inzage zijn in het clubsecretariaat, te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen eerbiedigen. De aanvrager verklaart het princiep te aanvaarden dat als officiële melding van de aanpassingen van deze documenten geldt het publiceren ervan op de website. De aanvrager verklaart zich akkoord met Privacyverklaring van de Club. De aanvrager aanvaardt dat hij tijdens zijn periode dat hij met de Club een zakelijke band heeft, automatisch toegetreden lid wordt van de Club en van de federatie WWSV vzw. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat alle gegevens in dit aanvraagformulier juist zijn en dat hij spontaan, onmiddellijk en schriftelijk elke wijziging ervan aan het clubsecretariaat zal melden.