Logo-wsklum
Logo-wsklum

Causerie Veiligheid op zee

Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd op de causerie over de veiligheid op zee voor alle Nieuwpoortse yachtclubs. 

Locatie: Centrum Ysara Dienstweg Havengeul 14 te 8620 Nieuwpoort

Agenda veiligheidsdag van de pleziervaart: 

Voorwoord en verwelkoming door de Heer Eerste Schepen van de Stad Nieuwpoort Bert Gunst

  • 09:30 Hoofdscheepvaartdeskundige Eric Hiele – DG Scheepvaart – Veiligheid in de Pleziervaart
  • 10:00 SAR-Duiker Sebastien Dehaemers – Heli basis Koksijde – Hi-Line en zodiac procedure.
  • 10:30 Commissaris Peter Declercq - SPN – BIN Netwerk in de jachthavens 
  • 11:00 Pauze
  • 11:15 Kapitein Dries Boots - MRCC – werking van het MRCC
  • 11:45 Adviseur Eric Donnay – FOD Volksgezondheid – Pleziervaart en Marine Milieu
  • 12:15 Bérenice Crabs - Secretaris-Generaal Belgian Offshore platform-Veilig varen langs windmolenparken in de Belgische Noordzee.
  • 12:45 Vragenstelling en briefing namiddag op zee
  • 14:30 Oefenen op zee deelnemers veiligheidsdag pleziervaart met pyrotechnische noodsignalen onder begeleiding van de bevoegde diensten