Logo-wsklum
Logo-wsklum

Yachting Services Instructies

Gelieve hieronder de instructies en handige informatie te vinden over de services van Yachting Services NV.

Algemeen

De statuten en de reglementen van de Watersportkring van de Luchtmacht vzw en van haar filiaal Yachting Services nv zijn volledig van toepassing op de eigenaars van boten die gestald of getransporteerd worden binnen de aanhorigheden van de WSKLuM.
De eigenaar van een boot die gestald of getransporteerd wordt binnen de aanhorigheden van de WSKLuM vzw is verantwoordelijk voor het strikt doen naleven van deze instructies door zijn genodigden.

Bootlift uit het water halen

1. Voorbereiding:

 1. Gelieve u tijdig in het secretariaat of bij de kraanman te melden en waar u ook stickers kan vragen om op de hijspunten te plakken.
 2. Het afgesproken uur is het uur van binnenvaren in de bootlift, wees op tijd.
 3. De ideale bemanning bestaat uit de skipper en 2 bemanningsleden.
 4. Het paddle-wheel van het log moet ingetrokken zijn.
 5. Duidt de liftpunten aan waar de hijsbanden gepositioneerd moeten worden (door een stukje tape of stickers verkrijgbaar in het secretariaat op de reling te plaatsen) verticaal boven deze punten.
 6. De stootwillen (“fenders”) legt u best op dek om te vermijden dat ze aan de hijsbanden haperen tijdens het binnenvaren.

2. Binnenvaren:

 1. Vaar binnen na het geluidssignaal of teken van de kraanman.
 2. De bemanning houdt de boot af zodat deze niet met de bootlift en de hijskabels in aanraking komt.
 3. Stop de boot zodat de achterste lift-punten van de boot ongeveer opgelijnd zijn met de hijsbanden. Stop de motor!
 4. Verplaats de boot manueel tot alle lift-punten precies opgelijnd zijn met de hijsbanden - verplaats de slings niet maar wel uw boot!
 5. Geef een O.K. signaal waarna de kraanman het hijsen start.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de skipper en/of de bemanning om de hijsblokken te begeleiden naar de buitenkant van de scheepsromp, zodat deze blokken nergens kunnen haperen, en zodat deze noch de liston, noch de scheepsromp of gedeelten ervan kunnen beschadigen.
 7. Geen handen tussen de boot en hijsbanden/kabels plaatsen! Maar duw de hijsblok weg van de boot.
 8. Stap over van de boot op het platform na commando van de kraanman.
 9. Plaats de stootwillen zodat de boot niet kan beschadigd worden door de bootlift tijdens het transport.
 10. Verlaat de bootlift via de ladder na commando van de kraanman.
 11. Gedurende 30 minuten kunt u uw boot afspuiten. De hogedrukreiniger is ter uwer beschikking. WSKLuM kan dit ook voor u doen mits een vergoeding. 
  Na het afspuiten zal de kraanman de boot stallen gezien de bootlift voor de volgende operatie dient vrij te zijn.
 12. Gelieve de kraanman niet te storen tijdens het verplaatsen en stallen van uw boot. Hou +/- 8m afstand van de bootlift tijdens het manoeuvre.
 13. U dient de boot volledig te ontmantelen van alle zeilen, dekzeilen, vlaggen, buiskappen, elektronische apparatuur en waardevolle voorwerpen.

Bootlift in het water

1. Voorbereiding:

 1. Het afgesproken uur is het uur van ophijsen in de bootlift, wees op tijd.
 2. De ideale bemanning bestaat uit de skipper en 2 bemanningsleden.
 3. Het paddle-wheel van het log moet ingetrokken zijn.
 4. De stootwillen legt u best op dek om te vermijden dat ze aan de hijsbanden haperen tijdens het buitenvaren.
 5. De boot moet volledig vaarklaar zijn om het manoeuvre zo kort mogelijk te houden: de motor moet getest en startklaar zijn, de batterijen moeten opgeladen zijn, de zeekraan van het koelwater moet geopend zijn, alle overige zeekranen moeten gesloten zijn, de meertouwen moeten klaarliggen aan dek en op de ponton.
 6. De omgeving van de bootstoel moet opgekuist en ontruimd zijn zodat het manoeuvre ongehinderd kan verlopen. De bootstoel moet gekuist worden achtergelaten.
 7. Schuurmateriaal, verfborstel en anti-fouling moeten klaar zijn voor het bijwerken van de steunvlakken.

2.     Wegvaren uit de kraan:

 1. De kraanman rijdt de bootlift omheen de gestalde boot. De skipper en/of de bemanning helpt bij de uitkijk en geeft instructies aan de kraanman zodat de bootlift en de hijsbanden en blokken vrij blijven van de boot die moet gelicht worden en van de ernaast staande boten.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de skipper en/of de bemanning om de hijsblokken te begeleiden naar de buitenkant van de scheepsromp, zodat deze blokken nergens kunnen haperen, en zodat deze noch de liston, noch de scheepsromp of gedeelten ervan kunnen beschadigen.
 3. Geen handen tussen de boot en hijsbanden/kabels plaatsen ! De hijskabels niet aanraken!
 4. Wanneer de boot vrij is van de bootstoel moet de bemanning de steunvlakken onmiddellijk antifoulen zodat er geen tijd verloren gaat.
 5. De kraanman rijdt de bootlift naar de slipway; de bemanning helpt bij de uitkijk tijdens het transport op een veilige afstand van de bootlift van +/- 8m.
 6. Op de slipway neemt de bemanning plaats op het platform van de bootlift.
 7. De kraanman rijdt nu verder de bootlift in het water. De bemanning stapt aan boord van zodra de kraanman teken geeft.
 8. De bemanning start de motor en controleert de boot op lekken.
 9. De kraanman laat de slings zakken.
 10. De kraanman geeft een geluidssignaal of teken van zodra U mag buitenvaren.
 11. De bemanning houdt de boot af zodat deze niet met de bootlift en de hijskabels in aanraking komt.

In geval de boot terug zou moeten gehesen worden: 

 1. Stop de boot zodat de achterste lift-punten van de boot ongeveer opgelijnd zijn met de hijsbanden en stop de motor.
 2. Verplaats de boot manueel tot alle lift-punten precies opgelijnd zijn met de hijsbanden - verplaats de slings niet maar wel uw boot.
 3. Geef een O.K. signaal waarna de kraanman het hijsen start.
 4. Geen handen tussen de boot en hijsbanden/kabels plaatsen ! Duw enkel het hijsblok weg van de boot.
 5. Plaats de stootwillen zodat de boot niet kan beschadigd worden door de bootlift tijdens het transport.
 6. Stap over van de boot op het platform na commando van de kraanman.
  Verlaat de bootlift via de ladder na commando van de kraanman.

 

Verantwoordelijkheid

De skipper is verantwoordelijk voor het juist plaatsen en het begeleiden van de hijsbanden via het hijsblok tijdens het lichten van het schip. Yachting Services NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer er schade aan het schip wordt aangebracht door een verkeerde plaatsing van de hijsbanden of door het niet begeleiden van de hijsblokken gedurende het lichten van de boot.

Afspraken Parking

 1. Met zijn allen houden we graag de parking netjes, we hebben respect voor het milieu! Gelieve dan ook uw materiaal te recycleren in het WSKLuM containerpark op de parking.
 2. Het is verboden de schoren los te draaien en de hulpstukken van de bootstoelen te verwijderen.
 3. Het is verboden ladders, fietsen en andere materialen aan de boten vast te maken die hinderlijk zijn voor het maneuver van de bootlift. De sloten zullen desnoods verbroken worden op kosten en risico van het lid/eigenaar.
 4. Het is verboden putten in het terrein te maken voor bijvoorbeeld het lichten van het roerblad.
 5. Het is verboden de bootstoelen te beschadigen of deze met verf en andere producten te besmeuren.
 6. Het is verboden verfresten en vervuilende producten op de grond te storten.
 7. Het is verboden de boot op het elektriciteitsnet aan te sluiten tenzij u bij de boot verblijft.
 8. Het is verboden te parkeren op de botenparkings tenzij u zich bij de wagen bevindt of tenzij u een schriftelijke toelating van de WSKLuM vzw kunt voorleggen. De wagens die het manoeuvre van de bootlift hinderen worden verwijderd op risico en kosten van de eigenaar.

Mast op en af

 1. Gelieve u tijdig in het secretariaat of bij de kraanman te melden. 
 2.  Het afgesproken uur is het uur dat we van start gaan met handeling, wees op tijd.
 3. De ideale bemanning bestaat uit de skipper en 2 bemanningsleden.
 4. De skipper is verantwoordelijk voor de voorbereiding; de verstaging en kabels moeten helemaal klaar gemaakt worden.